therapie met dieren

Met kind en dier in therapie:

Wij doen graag mee aan het autisme-project ! Wil u hierover meer weten: klik op volgende link

http://www.toerismevoorautisme.be/kinderboerderij-t-struisvogelnest-stappenplan/

Kinderen hebben meer en meer te kampen met gedragsproblemen, concentratiestoornissen, aanvaarden van eigen beperkingen en mogelijkheden, kunnen zich niet binden aan een ander persoon, zijn faalangstig of hebben communicatieproblemen

Door de aanwezigheid van het dier wordt deze vorm van therapie door je kind al snel als een vorm van een spel en ontspanning beleefd. De aanwezigheid van dieren leidt tot vermindering van teruggetrokkenheid en tot een hogere motivatie om deel te nemen aan de therapie.

Daardoor staat je kind meer open voor behandeling en kunnen er soms snellere resultaten worden geboekt.

  • Dieren kunnen kinderen helpen een probleem te overwinnen. Dieren zijn ook het ideale middel om een kind iets uit te leggen.
  • ja, er komen ook kinderen die juist bang zijn van dieren
  • ...