therapie met dieren

Met kind en dier in therapie:

Heeft jouw dochter of zoon het momenteel wat moeilijk ?

hoogsensitief, autisme, adhd, of voelen ze zich niet zo goed in hun vel?                                              Dieren kunnen helpen om kinderen tot rust te laten komen, hun gevoelens te laten uiten of een mooie tijdsinvulling of hobby

Door de aanwezigheid van het dier wordt deze vorm van therapie door je kind al snel als een vorm van een spel en ontspanning beleefd. De aanwezigheid van dieren leidt tot vermindering van teruggetrokkenheid en tot een hogere motivatie om deel te nemen aan de therapie.

Daardoor staat je kind meer open voor behandeling en kunnen er soms snellere resultaten worden geboekt.

  • Dieren kunnen kinderen helpen een probleem te overwinnen. Dieren zijn ook het ideale middel om een kind iets uit te leggen.
  • ja, er komen ook kinderen die juist bang zijn van dieren
  • ...

Graag helpen wij jullie helpen,  Heb je vragen, Kunnen wij u helpen, Stuur ons gerust een mailtje.

 

Wij doen graag mee aan het autisme-project ! Wil u hierover meer weten: klik op volgende link

http://www.toerismevoorautisme.be/kinderboerderij-t-struisvogelnest-stappenplan/

Kinderen hebben meer en meer te kampen met gedragsproblemen, concentratiestoornissen, aanvaarden van eigen beperkingen en mogelijkheden, kunnen zich niet binden aan een ander persoon, zijn faalangstig of hebben communicatieproblemen